Powered by Smartsupp

Kutana mykoser, svampar

Kutan svamp är ganska vanligt. Vissa av dessa svampar kan utlösa allvarliga infektioner om de lyckas ta sig in i kroppen genom ett öppet sår. Överdrivet fuktiga miljöer, inklusive svettiga och våta skor, som också är en av de vanligaste grogrunderna, är att initiera utvecklingen av sådana patogener. Dessutom är gemensamma duschar och omklädningsrum idealiska förhållanden för överföring av svamp.

Svampinfektioner, även kallade mykoser, kan identifieras utifrån hur invasiva de är. Mykoser som orsakar infektioner i hud, hår eller naglar kallas ytliga mykoser. De som kan tränga igenom huden och infektera djupare vävnader beskrivs som subkutan mykos. Slutligen, om hela kroppen är påverkad inifrån och ut, talar vi om systemisk mykos.

Du hittar naturliga hampasalvor i vår onlinebutik, inklusive hampasalvor med tillsatt propolis, hampa- och tea tree-oljor eller speciella fotkrämer med omedelbara och komplexa effekter. Dessa produkter kan hjälpa dig att hantera sådana hudåkommor.