Powered by Smartsupp

Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení o protiprávním jednání
(WHISTLEBLOWING)

Podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, platného od 2. června 2023, firma
Canna b2b s.r.o. implementovala interní systém pro oznamování. Tento systém je určený
pro zaměstnance a další jednotlivce, kteří při své práci nebo obdobných aktivitách získali
informace o nezákonném jednání s rysy trestného činu nebo přestupku, jehož pokuta podle
zákona dosahuje alespoň 100 000 Kč. Takové jednání je v rozporu se zákonem nebo
právními předpisy obsaženými v Směrnici (EU).

Oznámení musí obsahovat informace umožňující identifikaci oznamovatele. Anonymní
oznámení nebudou vyřizována.


Canna b2b s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Canna b2b s.r.o.
nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).


Canna b2b s.r.o. vydala vnitřní směrnici, která kompletně reguluje problematiku ochrany
oznamovatelů.


Společnost Canna b2b s.r.o. umožňuje podání oznámení:
a) Zasláním listinného oznámení na adresu sídla Canna b2b s.r.o. s označením "Neotvírat
– důvěrné(oznamovatel)".
b) Elektronickou cestou do určené schránky pro elektronickou poštu na adresu
whistleblowing@cannab2b.cz
c) Ústně před příslušnou osobou, která zaznamená takové oznámení do protokolu.
d) Ústně prostřednictvím telefonického hovoru s příslušnou osobou, s jejím záznamem,
pokud oznamovatel souhlasí s pořízením zvukového záznamu.


dle zákona č. 171/2023 Sb. je příslušnou osobou Ivana Vlková
Číslo tel. na příslušnou osobu 775792335; Osoba příslušná je dostupná prostřednictvím telefonu v době 9-16 hod od pondělí do pátku.


Kromě předchozích možností je možné podat oznámení i prostřednictvím Ministerstva
spravedlnosti. Tuto možnost naleznete na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-
oznameni/.