Powered by Smartsupp

Předlisovací formy

Předlisovací formy slouží k výrobě extraktů bez použití rozpouštědel pomocí tepelného lisu. Při použití předlisovací formy je rostlinný materiál vtlačen do přesného tvaru. Materiál je tak optimálně připraven pro následný lisovací proces a všechny aktivní složky jsou extrahovány rovnoměrně.