Powered by Smartsupp

THCO: Co je pravdy na tom, že je to kanabinoid s psychedelickými účinky?

Co je THCO? 

THCO neboli tetrahydrokanabinol acetát je (polo)syntetický kanabinoid, jedná se o derivát THC (tetrahydrokanabinolu, delta-9 THC). V rostlině konopí se nevyskytuje ani ve stopovém množství, je to acetátová forma esteru THC, která vzniká kombinací delta-8 nebo delta-9-THC s acetanhydridem (anhydrid kyseliny octové).

Ester je chemická sloučenina, která vzniká při procesu zvaném esterifikace. Mezi kyselinou a alkoholem dojde k chemické reakci, při níž vznikne ester a odštěpí se voda (kapka). Strukturu esteru tvoří uhlíkový řetězec, v němž jeden atom kyslíku spojuje uhlíkový atom z alkoholu s uhlíkovým atomem z kyseliny. 

V případě THCO je ester tvořený obvykle z delta-8-THC a acetanhydridu. Tento ester je pak mnohem silnější než samotné THC, to znamená, že má potenciálně silnější psychoaktivní vlastnosti.

Mimochodem, estery jsou všude kolem nás a používají se např. jako vonné látky v parfémech nebo se vyskytují přirozeně v ovoci. V průmyslu se využívají jako rozpouštědla nebo plastifikátory, které plastům dodávají flexibilitu.

Kde se vzala pověst „psychedelického kanabinoidu” THCO?

První zprávy o objevu THCO pocházejí z let 1949–1974 a jsou zdokumentovány ve studiích americké armády během experimentů v Edgewood Arsenal. V tomto časovém období se objevily také zmínky o rekreačním užívání této látky, přičemž oficiální argument, proč armáda tuto látku studovala, zůstává nadále veřejnosti utajený.

Chemik David Gold publikoval v roce 1975 práci o účincích této látky a napsal do ní: „Acetát působí více spirituálně a psychedelicky než běžné látky. Nejvýraznější charakteristikou je 30minutová prodleva před nástupem účinků.” 

Ačkoli tento text upadl v zapomnění, dalo by se říct, že položil základy pro pověst THCO. Právě pro své účinky, které se mohou pohybovat na rozmezí halucinací, získal označení „psychedelického kanabinoidu“.  

Časopis High Times, který je již od roku 1974 zdrojem informací o konopí, kultuře, značkách a zákonech o legalizaci marihuany, uvedl, že je THCO 3× „opojnější“ než THC a rovněž jej označil za „psychedelický kanabinoid“. Přesto, že se toto číslo opakuje v několika článcích na internetu, není podloženo oficiálními daty. Vypadá to, že tato informace se objevila v roce 1977 v knize od Michaela Starkse „Marijuana Chemistry: Genetika, zpracování, účinnost“.

V roce 1978 se na Floridě dostalo THCO pozornosti DEA (Drug Enforcement Administration, česky Správa pro kontrolu drog), která vypátrala tajnou laboratoř v Jacksonville, kde byla nalezena kombinace konopného extraktu s acetanhydridem. Jelikož se následujících 10 let nedělo nic zásadního, respektive se tato látka nedostala na nelegální trh, neprobíhalo ze strany DEA žádné další vyšetřování.

V roce 2023 přezdívku „psychedelického kanabinoidu“ vyvrátil průzkum, který realizovali vědci z Buffalské univerzity v New Yorku. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 300 uživatelů THCO a vědci je požádali, aby sdělili, do jaké míry pociťovali různé zážitky, změny vnímání času, úlevu od bolesti, euforii, halucinace a paranoiu.

Zúčastnění rovněž zadávali položky z Dotazníku mystických zážitků (MEQ), běžného nástroje pro hodnocení psychedelických zážitků a také odpovídali, jaká psychedelika, jako např. LSD či psilocybinové houby, konzumovali.

Z dotazovaných 79 % uvedlo, že THCO není psychedelické nebo pouze mírně. Výsledek průzkumu patrně naznačuje, že u většiny lidí THCO nezpůsobuje žádný psychedelický účinek.

Výroba THCO

Výroba acetátu je proces, který zahrnuje sérii extrakcí a vyžaduje profesionální laboratorní prostředí ‒ provádí se v technické laboratoři s vakuovou digestoří. Součástí procesu je anhydrid kyseliny octové, který je extrémně hořlavý a potenciálně výbušný

Na počátku vzniku THCO stojí CBD (kanabidiol), který se extrahuje z rostliny konopí za využití některé z extrakčních metod, následně se CBD přemění na delta-9 nebo delta-8-THC.

Jak už jsme si pověděli, k syntéze THCO se používá acetanhydrid, který se spojí s molekulami delta-8 nebo delta-9 THC. Jedná o vysoce hořlavou, bezbarvou kapalinu, která se také obvykle používá při výrobě plastů, léčiv, barviv, vláken a výbušnin. 

Během sekundární chemické reakce zmíněných látek je hydroxylová skupina THC nahrazena acetylovou skupinou, čímž vznikne acetát THC. Tato modifikace zvyšuje rozpustnost látky v tucích a propustnost pro membrány, a to usnadňuje její vstřebávání organismem. Předpokládá se, že právě díky této změně je silnější než THC. 

Finální podoba THCO připomíná hustou hnědou kapalinu podobnou motorovému oleji. Tento destilát se používá např. v náplních (tekutinách) pro vapování, tinkturách a poživatinách.

 

Mladí vědci provádějí výzkumná šetření v laboratoři, výzkumník v popředí používá mikroskop v laboratoři pro výrobu THCO

Účinky THCO

V současné chvíli chybí výzkumy, které by vyhodnotily, jak THCO působí na organismus. K dispozici je Obsahová analýza diskusí na sociálních sítích o THC-O-acetátu, která byla publikována v červenci 2023 a v níž se rozebírají jednotlivé názory uživatelů ohledně účinků, včetně nástupu a doby trvání, způsobu konzumace a obav z této sloučeniny. V této analýze se objevuje, že uživatelé: 

 • nejčastěji srovnávali THCO s delta-9-THC a delta-8-THC
 • hlásili různorodé účinky, někteří uváděli zážitky typické pro THC
 • někteří uváděli mírné nebo žádné psychedelické účinky
 • z větší části hlásili relativně dlouhý nástup účinků anebo dlouhé trvání účinků
 • vyjádřili obavu ohledně rozdílů v kvalitě, složení anebo účinku výrobků
 • několik z nich výslovně vyjádřilo obavy o bezpečnost v souvislosti s tvorbou ketenu
 • popsali nežádoucí zkušenosti, které zahrnovaly fyzické účinky, jako je kašel, a psychické účinky, jako je úzkost

Neoficiální zprávy o užívání acetátu THC se značně liší. Někteří uvádí, že je mírně podobný malé dávce psychedelické drogy, například houbám (psilocybinu) nebo LSD, kdežto jiní tvrdí, že nemá vůbec žádné psychedelické účinky

Podle dosavadních zpráv se zdá, že ve skutečnosti se podobají účinky THCO účinkům delta-8-THC nebo THC, patrně jsou však cca 3× intenzivnější než u THC a přibližně 6× silnější než delta-8-THC

THCO může ovlivnit vnímání, vyvolat silné pocity euforie a uvolnění. Někteří uživatelé uvádějí, že má výrazné sedativní vlastnosti. Uvádí se také, že účinky mají spirituální nádech.

Acetát THC se výhradně hodí pro zkušené uživatele. V žádném případě se po užití nesmí řídit či obsluhovat jakékoli stroje.

Jak dlouho trvá, než THCO začne působit?

Pokud se THCO vapuje (inhaluje) skrze vapes, pre-rolls či dab rig, účinky se začnou objevovat cca za 20 minut. V případě THCO oleje se objeví účinky zhruba za 30 minut a v jedlé formě (edibles, gummies) může trvat 1–⁠⁠⁠⁠⁠⁠2 hodiny, než se účinky projeví.

Je důležité mít na vědomí, že doba nástupu účinků je u THCO patrně delší než u většiny jiných kanabinoidů. Pro porovnání u vape pens s cartridgemi obsahující CBD, CBN, CBG pocítíte účinky zhruba za 5 minut po vaporizaci, podobně je to u psychoaktivního kanabinoidu THC, kdy se účinky zpravidla objeví za 3–⁠⁠⁠⁠⁠⁠5 minut.

Proč má THCO delší prodlevu, než začne působit? Je to dáno tím, že se označuje jako „proléčivo“, tím se rozumí látka, která se aktivuje až potom, co ji metabolizují játra, proto trvá déle, než začne působit. Jakmile je THCO metabolizováno, zachová se z něj de facto pouze THC. Nabízí se otázka: proč by tedy mělo být silnější? Momentálně je kolem toho spousta spekulací, odhaduje se, že svou roli hraje biologická dostupnost.

Údajně je acetylovaná verze THC biologicky dostupnější než ta „klasická”. Poté, co se acetát THC vstřebá, odstraní se unikátní funkční skupina (-O), a tím pádem začne THC působit jako obvykle, ale účinek je intenzivnější, jako by došlo k požití vyšší dávky THC.

Vedlejší účinky THCO

Při užívání těchto sloučenin se doporučuje, abyste byli ostražití a dávali pozor na jakékoli neočekávané reakce. Myslete také na to, že THCO má pozdější nástup účinků, což může vést k nechtěnému předávkování, které může skončit „bad tripem“. Proto vždy vyčkejte dostatečnou dobu, než se rozhodnete pro další dávku.

S látkami tohoto typu se přirozeně pojí také riziko vzniku vedlejších účinků. Podobně jako u jiných kanabinoidů s psychoaktivními vlastnostmi se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako:

 • sucho v ústech 
 • zarudlé oči
 • nízký krevní tlak
 • zvýšená srdeční frekvence
 • ospalost
 • závratě
 • dezorientace
 • změny vnímání barev a jasu
 • negativní psychické účinky (panika, paranoia, úzkost a halucinace)

Intenzita zmíněných účinků se bude lišit v závislosti na zdravotním stavu, metabolismu a citlivosti uživatele, dávce a způsobu konzumace. Pokud se objeví závažné či dlouhodobé nežádoucí účinky, neprodleně vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Doposud nebyl proveden žádný výzkum na zvířatech ani na lidech, který by vyhodnotil bezpečnost tetrahydrokanabinolu acetátu nebo jakýchkoli neznámých vedlejších produktů, jež vznikají při syntéze této sloučeniny. Neexistuje ani žádný výzkum, který by prozkoumal účinnost či bezpečnost THCO pro léčebné účely. 

Rizika spojená s (polo)syntetickými kanabinoidy

Skutečnost je taková, že dokud THCO a další deriváty konopí nebudou regulované, spotřebitelé musí sami zvážit možná rizika a přínosy těchto sloučenin.

Experti mají jasno v tom, že přírodní kanabinoidy jsou bezpečné pro lékařské a rekreační využití, na rozdíl od (polo)syntetických kanabinoidů, u nichž častokrát nelze doložit jejich čistotu a bezpečnost

V některých výrobcích, které vznikají (polo)synteticky, se objevily neznámé látky, jako jsou nepřirozené izomery, zbytková rozpouštědla a další nerozpoznané sloučeniny, a to z nich dělá potenciálně nebezpečné výrobky pro lidskou spotřebu. 

Na tuto problematiku upozorňuje výzkumník a chemik zabývající se konopím James Stephens, který v rámci své práce pro společnost Iron Light, jež se věnuje poradenství v oblasti konopných produktů a značek, poznamenal: „V současné době, na počátku komerčního nástupu této sloučeniny, existují velké rozdíly v kvalitě produktů.“ 

Stephens pravidelně kontaktujte výrobce THCO, aby mu zaslaly výsledky laboratorních testů. Uvedl, že je znepokojen nedostatečnou specifičností, tedy tím, že sami výrobci nevědí, co je určité procento (10–⁠⁠⁠⁠⁠⁠15 %) neznámých látek obsažených ve výrobku.

Pro server Leafly Stephens sdělil, že kouření této molekuly v cartridgi vyvolává další řadu otázek, protože spalování může spustit další chemické procesy. „Prostě nevíme, [co se stane], ale nemůžete běhat kolem a říkat, že je něco z toho bezpečné.“

Některé výzkumy upozorňují, že acetátové formy látek při vystavení teplu produkují keten, chemickou látku, která může způsobit vážné poškození plic. Proto je namístě zvážit užití raději ve formě olejů či edibles.

Srovnání THCO vs. THCPO vs. HHCPO

THCO

THCPO

HHCPO

Další označení

Tetrahydrokanabinol acetát


 • THC-O
 • THC-O-acetát
 • THC acetát
 • ATHC
 • THCOA

Další názvy jsou podle toho, zda pochází z delta-8 nebo delta-9 THC:


 • delta 9/8-THC-O-acetát
 • delta 9/8 -THC-O


Tetrahydrokanabiphorol acetát


 • THCP-O

Hexahydrokanabiforol (hexahydrokanabiphorol) acetát


 • HHCP-O

Molekulový vzorec

C23H32O3

C25H36O3

C25H38O3

Popis

Polosyntetický kanabinoid, nevyskytuje se v konopí.

Polosyntetický kanabinoid, nevyskytuje se v konopí.

Polosyntetický kanabinoid, nevyskytuje se v konopí.

Specifikace

Acetátová forma esteru THC.

Upravená forma kanabinoidu THCP, alkylový řetězec složený ze 7 uhlíků.

Uvádí se, že je HHCPO odvozeno od HHCP (derivát HHC) nebo že původním prekurzorem je polosyntetický derivát THCP. 

Proces výroby

Acylace, k syntéze THCO se používá acetanhydrid

Acylace

Hydrogenace a acylace

Psychoaktivní účinky

Ano

Ano

Ano

Právní status

Může se ocitnout v právně šedé zóně, k 17. 6. 2024 není ve většině zemí na seznamu zakázaných látek. Nepovolenou sloučeninou je ve Švédsku, Velké Británii a v Bulharsku.

Může se ocitnout v právně šedé zóně, k 10. 6. 2024 není ve většině zemí na seznamu zakázaných látek. Nepovolenou látkou je v Bulharsku, Rakousku a ve Velké Británii.

Může se ocitnout v právně šedé zóně, k 10. 6. 2024 není ve většině zemí na seznamu zakázaných látek. Zákazu čelí v Bulharsku, Litvě a Lotyšsku.

Produkty THCO

Přesto, že jsou k dispozici THCO produkty, stále platí, že nejsou žádné výzkumy, které by se zaměřovaly na účinky nebo na to, jak tato sloučenina v těle funguje. 

Na trhu se nejčastěji objevují:

 • THCO oleje kombinující „extrakt“ THCO s nosnými oleji
 • Vapes: umožňují vdechovat THCO ve formě páry. Lze zakoupit THCO vapes v podobě „jednorázovek” (obvykle vydrží přibližně 200–800 potahů dle typu zařízení, nebo vapes znovuplnitelné liquidem či s vyměnitelnými cartridgemi).
 • THCO květy: konopné květy napuštěné destilátem THCO
 • Daby (dabs): koncentrované formy konopí (např. vosk, shatter, crumble, butter, honeycomb, cukr, krystaly), lze inhalovat prostřednictvím vaporizéru či dab rigů.
 • Edibles (pochutiny, gumové bonbony)

 

Konopný olej lahvičky a Vape Pen - nové produkty THCO

Závěr

THCO je (polo)syntetický kanabinoid, jedná se o acetátovou formu esteru THC, která vzniká chemickou reakcí ze sloučenin delta 8-THC nebo delta-9-THC a acetanhydridu. Výroba si žádá profesionální technickou laboratoř.

Mimochodem, mezi další příklady (polo)syntetických kanabinoidů patří THCB, HHCH, HHCPO, HHC, HHCP, THCJD, THCP, THCH a další. 

Tetrahydrokanabinol acetát může ovlivnit vnímání, vyvolat silné pocity euforie a uvolnění. V nejnovějším průzkumu z roku 2023 uvedlo 79 % dotazovaných, že THCO není psychedelické či pouze mírně

THC acetát je „proléčivo“, čímž se rozumí, že se látka aktivuje až poté, co dojde k její metabolizaci v játrech. Minimálně 20–⁠⁠⁠⁠⁠⁠30 minut trvá, než se účinky THCO projeví.

Nezapomeňte, že sloučeniny tohoto typu mohou být mnohem silnější než přírodní kanabinoidy, a to zvyšuje možné riziko předávkování a intoxikace.

V případě nákupu jakýchkoli konopných produktů si vždy vybírejte důvěryhodné a renomované společnosti, které nechávají své výrobky testovat v nezávislé laboratoři.

   

Autor: Patricie Mikolášová

 

   

Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem Prohlášení o odpovědnosti.