Powered by Smartsupp

Co je CBG9 a jaký má původ a účinky?

Co je CBG9 a jaký je jeho původ?

Uvádí se, že CBG9 je varianta kanabigerolu (CBG) a že se jedná se o tzv. chemický prekurzor (předchůdce), z něhož se vyvíjejí další kanabinoidy, jako je THC a CBD, dvě nejznámější složky rostliny konopí. 

Název CBG9 dle IUPAC (The International Union of Pure and Applied Chemistry, česky Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii) je 2-[(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl]-5-pentyl-benzen-1,3-diol. 

CBG9 je zkratka pro kanabigerol-9. Číslice 9 v názvu značí specifickou variantu – liší se od výchozí sloučeniny v chemické struktuře a/nebo vlastnostech.

Kolem CBG9 je v současné chvílí mnoho otázek, někteří se domnívají, že je to fytokanabinoid, který se nachází přirozeně v rostlině konopí a že je možné CBG9 přímo extrahovat z rostliny. Jiní to však rozporují a prohlašují, že se jedná o sloučeninu, která vzniká v laboratoři z jiných dostupných prekurzorů, proto také nese označení (polo)syntetického kanabinoidu

Zatím víme pouze to, že CBG9 na rozdíl od jiných kanabinoidů nekrystalizuje, může být tedy méně náchylné k degradaci a mít delší trvanlivost. Jelikož nevytváří krystaly, lépe se zpracovává a vzhledem k jeho tekuté, nekrystalizované formě by mohlo mít vyšší biologickou dostupnost. Stejnou vlastnost (nekrystalizovat) má i CB9, které je derivátem CBD.

Rádi bychom vám toho odkryli o původu a struktuře CBG9 více, ale momentálně to vypadá tak, že výrobci střeží své tajemství jako oko v hlavě. Pokud by se CBG9 nacházelo v rostlině konopí, bylo by to podobné jako u jiných minoritních kanabinoidů, jako je např. THCJD, THCB, delta-8-THC, THCP a THCH, které se sice v rostlině nachází, ale častěji vznikají synteticky, protože je prakticky nemožné je extrahovat rovnou z konopí v množství, které by uspokojilo komerční poptávku

Obvykle se většina těchto produktů vyrábí z jiných, dostupnějších kanabinoidů, jako je CBD.

Abychom mohli dále prozkoumat, jaké nabízí CBG9 účinky, povíme si něco o CBG (kanabigerolu).

O CBG toho víme víc…

CBG je jednou z mnoha kanabinoidních sloučenin v rostlině konopí. Tento kanabinoid má dokonce přezdívku: „matka všech kanabinoidů”. To proto, že bez CBG by neexistovalo ani THC, ani CBD. De facto je CBG prvním kanabinoidem, který rostlina konopí produkuje ve fázi klíčení.

Všechny kanabinoidy startují jako CBGa, než se rozloží na THCa, CBDa, CBCa. V konečné fázi se tyto kyselé formy kanabinoidů působením tepla nebo ultrafialového světla změní na THC, CBD, CBC a další.

Jelikož se CBGa přeměňuje na další kanabinoidy, obsahují plně dospělé zralé rostliny konopí jen skromnou koncentraci kanabigerolu. Proto CBG není tak vyhlášené či tak snadno dostupné jako CBD.

 

Infogafika zobrazující list konopí a kanabinoidy, jako jsou CBG, THC, THCV, CBC, CBN a CBD

Jaké účinky má CBG?

Jak CBD, tak CBG interagují s kanabinoidními receptory v endokanabinoidním systému (ECS). Tento systém hraje klíčovou roli v regulaci různých fyziologických procesů, včetně nálady, spánku, imunity a reakce na stres. Obě tyto sloučeniny nepůsobí psychoaktivně a přispívají ke zlepšení celkové pohody. Často se používají k utišení příznaků bolesti, potížích při spánku nebo v boji proti stresu.

CBG interaguje s ECS částečnou aktivací receptorů CB1 a CB2. Podle jedné studie by tak mohlo obdobně jako CBD ovlivňovat spánek, náladu i chuť k jídlu a mohlo by také povzbudit receptory, které zodpovídají za citlivost na bolest a teplo. Na rozdíl od CBD se CBG lépe váže na receptory CB1 (nachází se především v mozku) i na CB2 a integruje se specifickými receptory.

CBG dle dosavadních provedených studií vykazuje nadějné terapeutické výhody. Ačkoli je výzkum CBG teprve na startu, odborníci už takzvaně přidělili této sloučenině níže uvedené vlastnosti:

 • antibakteriální
 • antimykotické
 • antiparazitární
 • neuroprotektivní
 • vzbuzující chuť
 • snižující kontrakce močového měchýře (pozitivní vliv CBG na problémy s močovými cestami)
 • dermatologické (zklidňující efekt pro pokožku)

Studie naznačila, že CBG by mohlo být nadějnou látkou, která inhibuje růst rakovinných buněk, jako je rakovina tlustého střeva a glioblastom. Jiná studie naznačila, že snižuje nitrooční tlak glaukom.

Jedna studie uvedla, že CBG vykazuje schopnost snižovat zánět. Studie z roku 2022 naznačila, že akutní podání CBG snižuje krevní tlak u myší.

Studie na hlodavcích zjistily, že kanabigerol u některých myší vyvolával chuť k jídlu a způsobil, že snědly až 2× více potravy než obvykle, kdežto u jiných nevyvolal žádnou změnu. 

 

Infografika zobrazující možné terapeutické přínosy CBG

Jak v organismu působí CBG9?

CBG9 se od ostatních kanabinoidů liší svou jedinečnou chemickou strukturou a tím, jak působí v lidském těle. Pokud vás zajímá, jak přesně působí, asi vás zklameme, interakce CBG9 s ECS je zatím stále předmětem zkoumání. Uvádí se, že CBG9 nepůsobí psychoaktivně, k potvrzení této informace však chybí relevantní data.

Potenciální terapeutické vlastnosti CBG9

Zkušenosti naznačují, že deriváty kanabinoidů mají obvykle podobný typ účinků jako jejich původní sloučeniny (prekurzory), ale vyšší účinnost. (Například hydrogenovaná verze CBD, kanabinoid H4CBD, se označuje jako „zesílená“ forma kanabidiolu.) Na základě této hypotézy se očekává, že účinky CBG9 se budou podobat účinkům CBG, ale pravděpodobně budou intenzivnější. 

Budeme-li z toho vycházet, lze předpokládat, že by CBG9 mohlo mít především níže uvedené vlastnosti:

 • protizánětlivé 
 • antibakteriální 
 • analgetické 
 • neuroprotektivní 

Nutno dodat, že prozatím to jsou pouze spekulace, které vycházejí zejména z vlastností CBG. Nyní nezbývá než čekat, jak budou probíhat výzkumy, které potvrdí/vyvrátí potenciální přínosy CBG9.

Účinky CBG9: Co říkají zkušenosti a recenze z internetu?

Na stránkách Redditu lze najít pár zkušeností s CBG9. Jeden z uživatelů napsal, že CBG9 na něj působilo jako psychedelická verze CBG. Povzbuzující, energizující s lehkým pocitem „stoned”. 

Jiný uživatel uvedl, že po užití CBG9 gummies necítil žádné účinky a u pre-rolls mu to připadalo jako kouření velkého množství listů z běžného konopí.

Vedlejší účinky CBG9 a další rizika 

Momentálně není k dispozici ani výzkum CBG9, který by se věnoval možným nežádoucím účinkům. Většina informací o těchto účincích tak pochází z neoficiálních zpráv nebo studií s příbuznými kanabinoidy.

Z dosavadních výzkumů vyplývá, že je CBG velmi dobře tolerováno, podobně jako CBD. K potvrzení této informace jsou však zapotřebí další studie. Mezi možnými vedlejšími účinky u CBD a CBG lze zpozorovat nevolnost, únavu, sucho v ústech nebo průjem. Momentálně ani nelze vyloučit, že se neobjeví u CBG9 jiné doposud neznámé vedlejší účinky.

Intenzita těchto účinků se bude odvíjet od několika faktorů, jako jsou zdravotní stav, tělesné proporce, imunita, senzitivita, tolerance, věk, zdravotní stav, účinnost daného výrobku a další.

Odborníci se shodují v tom, že přírodní kanabinoidy jsou bezpečné pro lékařské a rekreační využití, na druhé straně u (polo)syntetických kanabinoidů mnohdy nelze doložit jejich čistotu a bezpečnost

Obecně platí, že (polo)syntetické sloučeniny mohou působit daleko silněji než ty přírodní, čímž se zvyšuje možné riziko intoxikace a předávkování, které může vyústit v tzv. „bad trip“.  U některých uživatelů se mohou projevit negativní psychické účinky, především úzkost, panika, paranoia a halucinace.

Dostupné produkty CBG9

Ačkoli jsou snadno dostupné CBG9 produkty, stále platí, že nejsou aktuálně žádné výzkumy, které by se zaměřovaly na účinky nebo na to, jak tato látka pracuje v organismu. 

Na konopném trhu se nejčastěji objevuje CBG9 v následujících formách

 • Oleje: CBG9 „extrakt“ s nosným olejem
 • Vapes: vape pera lze začít ihned používat, lze pořídit buď v podobě jednorázovek, nebo znovuplnitelných zařízení s liquidem či vyměnitelnými cartridgemi.
 • Cartridge: předem naplněné kartuše destilátem CBG9
 • CBG9 květy: květy technického konopí napuštěné destilátem CBG9
 • Pre-rolls: předbalený joint obsahují CBG9 květy
 • Daby (dabs): koncentrované formy konopí neboli koncentráty, jako je hash, které se inhalují prostřednictvím vaporizéru či dab rigu.
 • Edibles: například pochutiny a gummies napuštěné destilátem CBG9

Rozhodnete-li se pro koupi jakékoli konopného výrobku, vždy požadujte nezávislou laboratorní analýzu, a zjistěte si, jaké je složení produktu a zda neobsahuje nevhodné přísady, plnidla a toxiny. Vybírejte si důvěryhodné a prověřené firmy.

V laboratorní zprávě třetích stran najdete údaje o složení, čistotě produktu a údaj o tom, zda není překročen limit maximální povolené hranice THC. V Česku je maximální hranice THC 1 %, v Evropě 0,20,3 % THC v sušině.

 

Produkty CBG9, tmavé lahvičky s kapátkem s CBG9 olejem, kapsle a palice technického konopí CBG9

Závěr: Je CBG9 bezpečné?

Kanabigerol-9 je údajně derivátem CBG. Názory, zda se vyskytuje v konopí, či nikoli, se liší. Pokud se v konopí CBG9 nachází, pak pravděpodobně pouze v nepatrném množství, a to znamená, že se bude vyrábět podobně jako jiné minoritní kanabinoidy z dostupnějších prekurzorů, jako je CBD. Proto má označení (polo)syntetického kanabinoidu.

V současné době vycházejí informace o účincích a případném terapeutickém potenciálu především z CBG. K dispozici nejsou žádné studie, které by se zabývaly tím, jak CBG9 působí a zda jsou produkty bezpečné. Zejména kvůli chybějícím klinickým studiím zatím nelze s jistotou tvrdit, že užívání CBG9 je zcela bez rizik

Situaci komplikuje také fakt, že napříč světem je složitá legislativa týkající se kanabinoidů. V současné chvíli je to tak, že dokud CBG9 a další deriváty konopí nebudou regulované, uživatelé musí sami zhodnotit možná rizika a přínosy těchto sloučenin.

Nyní je CBG9 ve většině částí Evropy povolenou látkou, popřípadě se může pohybovat v právně šedé zóně

Přistupujte k obdobným sloučeninám s uvážením a respektem. Po užití se nedoporučuje řídit ani obsluhovat jakékoli stroje.

   

Autor: Patricie Mikolášová

 

   

Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem Prohlášení o odpovědnosti.