Powered by Smartsupp

Léčebné konopí v ČR: S čím pomáhá a jak ho získat?

Co je to léčebné konopí?

Konopí pro léčebné účely je konopí druhu indika nebo sativa vázané na lékařský předpis. Individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí mají různý poměr kanabinoidů a různé účinky. Pacient získá tyto přípravky (respektive recept) od registrovaného lékaře-specialisty pouze při indikacích stanovených legislativou

Léčebné konopí je regulováno zákonem o návykových látkách č. 167/1998 Sb. a vyhláškou č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. 

Na co se léčebné konopí využívá?

Konopí pro léčebné použití je možno použít ke zmírnění příznaků v těchto případech:

Indikace

Specializovaná způsobilost lékaře

chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu)

klinická onkologie

radiační onkologie

neurologie

paliativní medicína

léčba bolesti

revmatologie

ortopedie

infekční lékařství

vnitřní lékařství

oftalmologie

dermatovenerologie

geriatrie

spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře

neurologie

geriatrie

nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV

klinická onkologie

radiační onkologie

infekční lékařství

dermatovenerologie

geriatrie

Gilles de la Tourette syndrom

psychiatrie

povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí

dermatovenerologie

infekční lékařství

geriatrie

Léčebné konopí se předepisuje pouze osobám starším osmnácti let v maximálním množství 180 g měsíčně. Pacient má nárok na úhradu 90% ceny 30 g konopí pro léčebné použití. Existuje i možnost úhrady vyššího množství konopí (do maximálního povoleného limitu) na základě schválení revizním lékařem, pokud to zdravotní stav vyžaduje. 

Léčebné konopí v ČR

Česká legislativa povolila předepisování léčebného konopí v roce 2013 novelou zákona č. 50/2013 o návykových látkách a zákona o léčivech. V roce 2015 byla vydána první licence k pěstování léčebného konopí a první recept.

V České republice mohou pacienti legálně získat buď konopí dovezené ze zahraničí, které povoluje Ministerstvo zdravotnictví ČR – Inspektorát omamných a psychotropních látek, nebo vypěstované v ČR, přičemž licence k pěstování a další související činnosti zajišťuje Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL). Pěstovat konopí pro léčebné použití v ČR může fyzická a právnická osoba, která prošla úspěšně výběrovým řízením na pěstování konopí a které byla udělena licence.

Obsah účinných látek se v případě léčebného konopí může pohybovat od 0,3 % do 21 % u THC a od 0,1 % do 19 % u CBD. Faktický obsah THC a CBD se nesmí odchýlit o více než ±20 % od hodnoty uváděné pěstitelem. Lékař na základě onemocnění a příznaků rozhodne o tom, jaký léčivý přípravek (poměr kanabinoidů) je pro pacienta vhodný.

 

Způsoby použití léčebného konopí

Aktuální vyhláška nevymezuje způsoby podání. Vhodnou formu a dávkování stanoví lékař po domluvě s pacientem. Nejčastěji se využívá:

  • Inhalace - při tomto způsobu užívání léčebného konopí se používá vaporizér, který zahřívá konopí na teplotu 170-200 °C. Výhodou vaporizace je především rychlý nástup účinků (vysoká biologická dostupnost). Pára s obsahem účinných látek se přes plíce rychle dostává do krevního oběhu.
  • Perorální podání - podání ústy nejčastěji prostřednictvím želatinových tobolek vyrobených z dekarboxylovaného konopí. Nevýhodou je pozdější nástup účinků. Než se kanabinoidy dostanou do krevního oběhu, musí nejprve projít trávicím traktem.

Nežádoucí účinky

Jako u každého léčivého přípravku, i v případě užívání léčebného konopí se mohou vyskytnout vedlejší účinky. Ačkoliv je obvykle pacienty dobře tolerováno, přesto se mohou v některých případech objevit tyto potíže:

  • sucho v ústech
  • zarudlé oči
  • nevolnost, zvracení
  • zrychlený srdeční tep
  • změny vnímání
  • závrať
  • zhoršení krátkodobé paměti

Nežádoucí účinky bývají mírné a většinou za krátkou dobu odezní. Příčinou může být příliš vysoká dávka konopí, kombinace s alkoholem nebo kontraindikace s jinými léky. 

Léčebné konopí by neměli užívat pacienti, kterým byla diagnostikována psychóza, srdeční nebo jaterní poruchy. Nedoporučuje se ani v těhotenství a při kojení a dále u pacientů, kteří měli v minulosti potíže se závislostí.  

Výzkumy léčivého potenciálu konopí

Dle statistik uvedených na webových stránkách Státní agentury pro konopí pro léčebné použití se v lékárnách v roce 2022 vydalo celkově téměř 157,5 kg léčebného konopí pro 6079 pacientů. Největší množství, 129,6 kg konopí, bylo předepsáno na diagnózu „Chronická neztišitelná bolest“. Následovala „Roztroušená skleróza“, s téměř 18 kg.

Světové výzkumy zatím nedošly k jednoznačným závěrům při zhodnocení účinků léčebného konopí. Některé studie však naznačují jeho přínos při zmírňování chronické bolesti, při nevolnostech, roztroušené skleróze nebo epilepsii. Pojďme se teď na jednotlivé výzkumy podívat.

Chronická bolest

Kanabinoidy obsažené v léčebném konopí, zejména THC a CBD, interagují s endokanabinoidním systémem v těle. Endokanabinoidní systém je součástí nervového systému a reguluje různé fyziologické procesy. Kanabinoidní receptory CB1 a CB2 jsou lokalizovány po celém těle (i v „centrech bolesti“) a jejich aktivace prostřednictvím kanabinoidů může ovlivnit vnímání bolesti i zánětlivou odezvu.

V průběhu let bylo provedeno nespočet studií zabývajících se účinností léčebného konopí při léčbě chronické bolesti. Studie z roku 2017 zahrnovala 984 pacientů s chronickou bolestí, včetně pacientů s neuropatickou bolestí, bolestí zad, artritidou, pooperační bolestí, bolestí hlavy a břicha. V této konkrétní studii dvě třetiny pacientů uvedly jako hlavní přínos úlevu od bolesti. Druhým nejčastěji uváděným přínosem bylo zlepšení spánku.

Jiná studie prokázala snížení užívání opioidů u pacientů s chronickou bolestí. Tito pacienti užívající léčebné konopí uváděli méně vedlejších účinků a lepší kvalitu života.

Nevolnost, zvracení

Existuje důkazy, že interakce s endokanabinoidním systémem reguluje nevolnost a zvracení u lidí i zvířat. Výzkumy naznačují, že kanabinoidy mohou být užitečné zejména při léčbě obtížněji zvladatelných příznaků nevolnosti a anticipační nevolnosti u pacientů s chemoterapií, které jsou hůře zvládnutelné dostupnými konvenčními léčivy.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, charakterizované nepříjemnými příznaky, z nichž nejčastější je spasticita, svalové křeče, neuropatické bolestí, třes, dysfunkce močového měchýře, dysartrie a některé intelektuální problémy včetně poruch paměti. Bylo provedeno několik výzkumů, které zkoumaly účinky konopí na zmírnění těchto příznaků. 

Většina klinických studií prokázala pozitivní účinky kanabinoidů při různých způsobech podání, jako je oromukosální sprej a perorální forma. Oromukózní sprej prokázal zlepšení ve snížení spasticity, bolesti a kvality života. Perorální kanabinoidy byly účinné při léčbě bolesti a spasticity, zatímco u ostatních příznaků vykazovaly mírné zlepšení a důkazy byly nekonzistentní. 

Studie publikovaná v roce 2023 revidovala zdravotnickou dokumentaci 141 pacientů s roztroušenou sklerózou, kteří dostávali léčebné konopí ke zmírnění symptomů. U pacientů došlo k rozsáhlému zlepšení příznaků, přičemž nejčastěji se jednalo o zmírnění bolesti (72 % pacientů), spasticity (48 % pacientů) a zlepšení spánku (40 % pacientů). Po zahájení MC došlo k významnému snížení souběžného užívání opioidů. Nejčastějším nežádoucím účinkem léčebného konopí byla únava (11 % pacientů).

Epilepsie

Epilepsie je jedním z nejčastějších neinfekčních neurologických onemocnění. Přibližně jedna třetina pacientů s epilepsií nereaguje dobře na konvenční antiepileptika. Navíc je s nimi spojena řada nežádoucích účinků, jako je osteomalacie a anémie. Studie naznačují, že kanabinoidy, zejména CBD, mohou snižovat frekvenci záchvatů. Závěry výzkumů však zároveň poukazují na to, že u některých u pacientů s epilepsií se vyskytly také nežádoucí účinky. Většina z nich byla mírná až středně závažná a zahrnovala somnolenci, sníženou chuť k jídlu, únavu, průjem a křeče. Příčina těchto nežádoucích účinků zatím nebyla zjištěná, většina pacientů navíc současně užívala i jiná antiepileptika, jako valproát a klobazam.

 

Závěr

Pokud máte vy nebo váš blízký onemocnění nebo příznaky, pro které je léčebné konopí indikováno a domníváte se, že by vám léčebné konopí mohlo ulevit od obtíží, obraťte se na svého praktického lékaře, který vám doporučí vhodného specialistu. Databázi lékařů, kteří mohou předepisovat konopí pro léčebné použití, najdete i na webových stránkách Státní agentury pro konopí pro léčebné použití. Na těchto stránkách najdete také informace o nežádoucích účincích, legislativních novelách a doporučení ke skladování léčebného konopí. Lékař-specialista vám vystaví elektronický recept, na kterém bude uvedený druh konopí, obsah účinných látek, způsob podání, dávkování a celkové předepisované množství. Vždy dodržujte předepsané dávkování a neměňte ho bez konzultace s lékařem. 

 

Autor: Michaela Mádlová

 

Zdroje:

 

Foto: Shutterstock

"Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem Prohlášení o odpovědnosti.“