Powered by Smartsupp

10-OH-HHC: Další novinka z řady HHC?

Co je to 10-OH-HHC?

10-OH-HHC je hydroxyderivát hexahydrokanabinolu (HHC). HHC se ve stopovém množství vyskytuje v rostlině konopí, v praxi se však vyrábí v laboratoři hydrogenací CBD, terpenů nebo pomocí umělých žaludečních šťáv. 10-OH-HHC vzniká oxidací HHC prostřednictvím cytochromu P450, který se nachází zejména v játrech a je to klíčový enzym metabolismu cizorodých látek. 

Od HHC se hydroxyderivát hexahydrokanabinolu liší deseti přidanými hydroxylovými skupinami -OH. Tyto hydroxylové skupiny se skládají vždy z jednoho atomu kyslíku kovalentně vázaného na jeden atom vodíku.

10-OH-HHC má nízkou biologickou dostupnost a krátký poločas rozpadu v organismu (doba, po kterou zůstane daná látka v těle). Je relativně nestabilní a může být dále metabolizován na neaktivní 10karboxy-HHC.

Jaké jsou účinky 10-OH-HHC?

Přestože je výzkum 10-OH-HHC teprve v počáteční fázi, předpokládá se, že vykazuje kanabimimetickou aktivitu, což znamená, že může napodobovat účinky THC a dalších kanabinoidů. Výzkum naznačuje, že se jedná o velmi silný kanabinoid. Kanabimimetika se stejně jako kanabinoidy vážou na kanabinoidní receptory CB1 a CB2 v endokanabinoidním systému.

Na jaké receptory a s jakou účinností působí 10-OH-HHC však zatím nevíme. Účinky 10-OH-HHC budou mimo jiné závislé také na způsobu podání, protože při perorálním požití může dojít k přeměně většího množství tohoto kanabinoidu na neaktivní 10-carboxy-HHC než při inhalaci nebo sublingvální absorpci.

Existují i další formy HHC?

Kromě HHC, HHC-O a HHC-P existují i další deriváty HHC, je tak otázkou, kdy se objeví produkty s některou z následujících variant HHC:

  • 7-OH-HHC – 7-hydroxyhexahydrokanabinol 
  • 8-OH-iso-HHC – 8-hydroxy-iso-hexahydrokanabinol 
  • 9α-OH-HHC – 9α-hydroxyhexahydrokanabinol 
  • 7-9α-OH-HHC – 7-oxo-9α-hydroxyhexahydrokanabinol 
  • 10α-OH-HHC – 10α-hydroxyhexahydrokanabinol
  • 10α-ROH-HHC –10aR-hydroxyhexahydrokanabinol 
  • HU211 – 1,1-Dimethylheptyl-11-hydroxytetrahydrokanabinol 
  • HU243 – 11-Hydroxy-3-(1′,1′-dimethylheptyl)hexahydrokanabinol
  • HDHHC – 3-Dimethylheptyl-11-hydroxyhexahydrokanabinol 

Vědci neustále zkoušejí „kyslíkaté“ formy kanabinoidů izolovat z vysoce účinných odrůd Cannabis Sativa nebo vyrobit v laboratoři, s analogickými deriváty se tak lze setkat i v případě jiných sloučenin z konopí, jako je CBD či THC. Například 7-OH-CBD (7-hydroxykanabidiol) je aktivní metabolit kanabidiolu (CBD), který vzniká v těle působením enzymu CYP2C19. 

Je nutné dodat, že farmakologie těchto látek je prozkoumána buď málo nebo vůbec, a proto do té doby, než se vyhodnotí všechny přínosy a rizika, je u těchto sloučenin namístě opatrnost, což platí i pro kanabinoid 10-OH-HHC. 

 Foto: Shutterstock

„Veškeré informace uvedené na této webové stránce, jakož i informace, které jsou prostřednictvím této webové stránky poskytovány, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a nelze takovou informaci považovat za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Tato webová stránka nepodporuje, neschvaluje ani neobhajuje dovolené či nedovolené užívání omamných či psychotropních látek či páchání jiné nezákonné činnosti. Další informace naleznete v našem Prohlášení o odpovědnosti.“